szerzői jogok

A pecskertvaros.hu magazin bármilyen tartalmának (fotó, szöveg, videó stb.) terjesztése, újraközlése csak a felelős kiadó előzetes írásos vagy szóbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Tilos továbbá a honlap egyes részeinek, részelemeinek kivágás utáni újraközvetítése, az innen származó információk forrásmegjelölés nélküli újraközlése.

Az olvasói kommentárokért, valamint minden ezekhez kapcsolódó kiegészítő információért, tartalomért (fotó, videó, hivatkozás) felelősséget nem vállalunk, ilyen esetekben a jogi felelősség a kommentárt elhelyező (természetes vagy jogi) személyt terheli.

A szavazásainkban, játékainkban, akcióinkban részt vevő személyek jóváhagyják, hogy az általuk önként megadott adatokat a szerkesztőség saját adatbázisában tárolhassa. Egyúttal a szerkesztőség vállalja, hogy az érintettek kérésére módosítja, illetve törli az őket érintő adatokat, továbbá (szintén kérésre) az adatok eredetileg megjelölt felhasználási körét korlátozhatja.

Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.,

Levelezési cím:
1525 Budapest Pf. 75.
Tel:+36 1 457 7100
e-mail: